Thứ Hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020    Trang chủ    English    Tải logo Doanh nghiệp Xuất khẩu Uy tín

 

 

Chỉ các Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được phép tải và sử dụng logo.

  Địa chỉ liên hệ: Cục Xuất nhập khẩu -  Bộ Công Thương
    Nguyễn Mai Linh
    Điện thoại: (04).22205438 
    E-mail: linhntm@moit.gov.vn 

Tải logo

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 844 - 22202222     Fax: 844 - 22202525

All rights reserved