Thứ Hai, ngày 19 tháng 10 năm 2020    Trang chủ    English    

 

Tiêu chí xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín Việt Nam” năm 2012

Để ghi nhận đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, từ năm 2004 đến nay, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ngành và một số cơ quan hữu quan tổ chức xét chọn và công bố các doanh nghiệp đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín”. Đây là một hoạt động thường niên, góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và uy tín của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam tới các đối tác, tổ chức nước ngoài. Qua 06 năm thực hiện, hoạt động này đã nhận được hưởng ứng tích cực từ các cơ quan hữu quan cũng như giới doanh nghiệp, đóng góp đáng kể vào công tác giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam mang tầm quốc gia.
Năm 2012, xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đạt được những bước tiến đáng kể, góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước. Dự kiến xuất khẩu năm 2012 đạt được 113,5 tỷ USD, tăng 17% so với năm 2011, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đã thông qua.Để hỗ trợ và ghi nhận nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong việc nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng tìm kiếm thị trường xuất khẩu, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, Sở Công Thương tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội ngành hàng và một số cơ quan hữu quan tổ chức lựa chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2013 để thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương trong thời gian tới.
I. NỘI DUNG XÉT CHỌN
1. Đối tượng xét chọn:
Các doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam, bao gồm các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt được những quy định sau:
- Xuất khẩu một trong các mặt hàng sau: gạo; cà phê; cao su; hạt tiêu; hạt điều; chè các loại; rau củ quả; sản phẩm thịt; thủy sản; sản phẩm gỗ; dệt may; giày dép; thủ công mỹ nghệ; sản phẩm nhựa; thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh; điện thoại các loại và linh kiện; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện; máy vi tính, điện tử và linh kiện điện tử; dây điện và cáp điện; vật liệu xây dựng; sản phẩm cơ khí; dược và thiết bị y tế; túi xách, ví, vali, mũ và ô dù.
- Có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
2. Tiêu chí xét chọn:
- Doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp, không lỗ trong 02 năm 2011, 2012.
- Không vi phạm pháp luật Việt Nam, nước ngoài và các luật khác điều chỉnh hoạt động doanh nghiệp; không bị các đối tác khiếu kiện về các vấn đề liên quan đến thương hiệu.
- Thực hiện nghiêm túc các hợp đồng xuất khẩu với đối tác nước ngoài.
- Hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước;
- Có kim ngạch xuất khẩu năm 2012 các mặt hàng đạt mức tối thiểu cụ thể như sau:
1. Gạo: 6 triệu USD;
2. Cà phê: 10 triệu USD;
3. Cao su: + cao su nguyên liệu: 5 triệu USD;
+ cao su thành phẩm: 2 triệu USD;
4. Hạt tiêu: 4 triệu USD;
5. Hạt điều: 6 triệu USD;
6. Chè các loại: 1 triệu USD;
7. Rau củ quả: 2 triệu USD;
8. Sản phẩm thịt: 1 triệu USD;
9. Thủy sản: 10 triệu USD;
10. Sản phẩm gỗ: 8 triệu USD;
11. Dệt may: 15 triệu USD;
12. Giày dép: 20 triệu USD;
13. Thủ công mỹ nghệ (gốm sứ, mây tre, cói dừa, thêu ren ...): 2 triệu USD;
14. Sản phẩm nhựa: 3 triệu USD
15. Máy vi tính, điện tử và linh kiện điện tử: 15 triệu USD
16. Dây điện và cáp điện: 5 triệu USD;
17. Vật liệu xây dựng: 3 triệu USD
18. Sản phẩm cơ khí: 3 triệu USD
19. Dược và thiết bị y tế: + Thiết bị y tế: 1 triệu USD;
+ Dược: 0,5 triệu USD;
20. Túi xách, ví, va li, mũ và ô dù: 3 triệu USD.
21. Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh: 2 triệu USD.
22. Điện thoại các loại và linh kiện: 20 triệu USD.
23. Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện: 3 triệu USD.
II. QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC XÉT CHỌN
1. Hồ sơ đăng ký xét chọn:
- Hồ sơ được lập cụ thể theo từng mặt hàng mà doanh nghiệp đăng ký;
- Doanh nghiệp trực thuộc nhiều đơn vị sơ tuyển chỉ được gửi hồ sơ về 1 đơn vị trong 3 đơn vị sơ tuyển (Bộ chủ quản, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương);
- Hồ sơ của doanh nghiệp bao gồm:
(1) Đơn đăng ký “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2013 (theo mẫu đính kèm);
(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có công chứng;
(3) Bản sao các bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận về các giải thưởng đã nhận được trong năm 2011, năm 2012 do các tổ chức, cơ quan cấp trung ương và nước ngoài khen thưởng hoặc chứng nhận;
Hồ sơ được lập thành 2 bộ, gửi về đơn vị sơ tuyển.
2. Trình tự, thủ tục xét chọn:
2.1 Sơ tuyển:

- Bộ chủ quản sơ tuyển hồ sơ của các doanh nghiệp trực thuộc Bộ;
- Hiệp hội ngành hàng sơ tuyển hồ sơ của các doanh nghiệp hội viên;
- Sở Công Thương các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương sơ tuyển hồ sơ của các doanh nghiệp trực thuộc tỉnh/ thành phố và doanh nghiệp đóng trên địa bàn, kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Các đơn vị sơ tuyển có nhiệm vụ:
- Hướng dẫn các doanh nghiệp lập hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp;
- Phối hợp với Chi cục Hải quan, Chi cục Thuế tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp trực thuộc để xác nhận doanh nghiệp không sai phạm trong việc chấp hành Luật hải quan, Luật thuế và các khoản nộp Ngân sách của Nhà nước.
- Tổ chức sơ tuyển để lựa chọn các doanh nghiệp đủ điều kiện.
- Gửi kết quả sơ tuyển về Bộ Công Thương. Hồ sơ gửi về Bộ Công Thương bao gồm:
+ Bản tổng hợp danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện do Lãnh đạo đơn vị sơ tuyển ký duyệt;
+ Hồ sơ của các doanh nghiệp (01 bộ hồ sơ lưu tại đơn vị sơ tuyển, 01 bộ hồ sơ gửi về Bộ Công Thương) bao gồm:
(i) 01 đơn đăng ký của doanh nghiệp đã có xác nhận của đơn vị sơ tuyển (ký và đóng dấu trên tờ đơn đăng ký của doanh nghiệp);
(ii) 01 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có công chứng của doanh nghiệp;
(iii) Bản sao các bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận về các giải thưởng doanh nghiệp đã nhận được trong năm 2011, năm 2012 do các tổ chức, cơ quan cấp trung ương và nước ngoài khen thưởng hoặc chứng nhận.
2.2 Công bố chính thức:
Sau khi xem xét và tổng hợp kết quả do các đơn vị sơ tuyển gửi về, Bộ Công Thương công bố công khai danh sách các doanh nghiệp do Bộ Công Thương lựa chọn trên trang web của Bộ Công Thương để tham khảo ý kiến công luận trong thời gian 15 ngày.
Hết thời hạn này, danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2013 được công bố chính thức trên các trang web của Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cục Xúc tiến thương mại, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Báo Công Thương, Báo Đối ngoại Vietnam Economic News, các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và một số phương tiện truyền thông. Đồng thời, Bộ Công Thương sẽ thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình nhằm giới thiệu, tuyên truyền danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” tới các đối tác nước ngoài.
2.3 Thời gian thực hiện:
Các Bộ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức sơ tuyển và gửi danh sách tổng hợp về Bộ Công Thương trước ngày 10 tháng 02 năm 2013.
Bộ Công Thương xin thông báo ./.

Tải văn bản

 

Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 844 - 22202222     Fax: 844 - 22202525

All rights reserved