Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2019    Trang chủ    English    


Công ty TNHH May Tinh Lợi

Regent Garment Factory Company Limited  (n/a)

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nam Sách, Xã Ái Quốc, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: (+84)320.3574168 -  Fax: (+84)320.3751245 -  Email: n/a

Website: www.crystalgroup.com

Tổng giám đốc / Giám đốc: Ông Chin Kwee Seng 

Ngành nghề, Nhóm mặt hàng sản xuất, Kinh doanh chủ yếu

 Kinh doanh hàng may mặc xuất khẩu
Nhãn mác sản phẩm  n/a
Kim ngạch xuất khẩu   181.136.000  USD
Thị trường
xuất khẩu chủ yếu
 n/a
Các thông tin khác  

 - Trở về -

 

Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 844 - 22202222     Fax: 844 - 22202525

All rights reserved