Thứ Sáu, ngày 18 tháng 4 năm 2014    Trang chủ    English    


Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư VILEXIM

Vilexim Import Export and Cooperation Joint Stock Company  (VILEXIM)

Địa chỉ: 170 Đường Giải Phóng, Hà Nội

Điện thoại: (+84)4.38694169 -  Fax: (+84)4.38694168 -  Email: vilexim@hn.vnn.vn

Website: www.vilexim.com.vn

Tổng giám đốc / Giám đốc: Ông Nguyễn Trường Sơn 

Ngành nghề, Nhóm mặt hàng sản xuất, Kinh doanh chủ yếu

 Xuất Nhập khẩu hàng hóa, đầu tư sản xuất ..
Nhãn mác sản phẩm  n/a
Kim ngạch xuất khẩu   44.920.000  USD
Thị trường
xuất khẩu chủ yếu
 Malaysia, Philippines, Indonesia ...

 - Trở về -

 

Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 844 - 22202222     Fax: 844 - 22202525

All rights reserved