Thứ Ba, ngày 23 tháng 5 năm 2017    Trang chủ    English    


Công ty Cổ phần Thực phẩm Trung Sơn

Trung Son Foodstuff Corporation  (Trung Son Corp.)

Địa chỉ: Số 42 Phan Liêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84)8.38287114 -  Fax: (+84)8.38297378 -  Email: trungsongroup@hcm.vnn.vn

Website: www.trungson.com.vn

Tổng giám đốc / Giám đốc: Ông Phạm Hà Trung 

Ngành nghề, Nhóm mặt hàng sản xuất, Kinh doanh chủ yếu

 Sản xuất và chế biến thủy sản, nông sản thực phẩm
Nhãn mác sản phẩm  Trung Sơn, Amigo ...
Kim ngạch xuất khẩu   28.540.135  USD
Thị trường
xuất khẩu chủ yếu
 n/a

 - Trở về -

 

Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 844 - 22202222     Fax: 844 - 22202525

All rights reserved