Thứ Sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2019    Trang chủ    English    


Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Trung Nguyên

Trung Nguyen Import Export Co., Ltd  (Imexco Trung Nguyen Ltd)

Địa chỉ: 316 Đường Thống Nhất, Phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên

Điện thoại: (+84)280.3854561 -  Fax: (+84)280.3753193 -  Email: imexcotn@hn.vnn.vn

Website: n/a

Tổng giám đốc / Giám đốc: Ông Phan Huy Bính 

Ngành nghề, Nhóm mặt hàng sản xuất, Kinh doanh chủ yếu

 Thu mua chế biến và xuất khẩu chè các loại
Nhãn mác sản phẩm  n/a
Kim ngạch xuất khẩu   2.164.305  USD
Thị trường
xuất khẩu chủ yếu
 n/a

 - Trở về -

 

Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 844 - 22202222     Fax: 844 - 22202525

All rights reserved