Thứ Ba, ngày 23 tháng 5 năm 2017    Trang chủ    English    


Công ty TNHH Bình Tây

Binh Tay Food and Agro materials Company  (BITAFAMCO)

Địa chỉ: 406 Trần Văn Kiểu, Phường 7, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38540879 -  Fax: 08.39671161 -  Email: bitafamco@hcm.vnn.vn

Website: n/a

Tổng giám đốc / Giám đốc: Ông Hồ Chấn Lâm 

Ngành nghề, Nhóm mặt hàng sản xuất, Kinh doanh chủ yếu

 Mua bán lương thực, thực phẩm, nông sản, vật tư nông nghiệp; Sản xuất mua bán bao bì; Chế biến lương thực thực phẩm; Kinh doanh nhà, môi giới bất động sản ...
Nhãn mác sản phẩm  n/a
Kim ngạch xuất khẩu   35.546.035  USD
Thị trường
xuất khẩu chủ yếu
 n/a

 - Trở về -

 

Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 844 - 22202222     Fax: 844 - 22202525

All rights reserved