Thứ Ba, ngày 25 tháng 11 năm 2014    Trang chủ    English    

 

 DANH SÁCH DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN DO
BỘ CÔNG THƯƠNG LỰA CHỌN VÀ CÔNG BỐ

Năm:   Sắp xếp theo:
Ngành hàng:
Tỉnh thành:
Tên DN:  
Tìm thấy 40 doanh nghiệp
 .:.  Công ty Cổ phần Đồng Tiến
 .:.  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
 .:.  Công ty Cổ phần An Hưng
 .:.  Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long
 .:.  Công ty Cổ phần Dệt 10/10
 .:.  Công ty Cổ phần Dệt Đông Quang
 .:.  Công ty Cổ phần Dệt Gia dụng Phong Phú
 .:.  Công ty Cổ phần Dệt may 29/3
 .:.  Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang
 .:.  Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam
 .:.  Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè
 .:.  Công ty Cổ phần May Bắc Giang
 .:.  Công ty Cổ phần May Hữu Nghị
 .:.  Công ty Cổ phần May Hai
 .:.  Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
 .:.  Công ty Cổ phần May Sông Hồng Nam Định
 .:.  Công ty Cổ phần May Sơn Hà
 .:.  Công ty Cổ phần May Tiền Tiến
 .:.  Công ty Cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long
 .:.  Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Hà Bắc
 .:.  Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú
 .:.  Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài
 .:.  Công ty Cổ phần Sao Mai
 .:.  Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai
 .:.  Công ty Cổ phần Tiên Hưng
 .:.  Công ty CP May Đáp Cầu
 .:.  Công ty TNHH Hợp Thành
 .:.  Công ty TNHH Hansea TN
 .:.  Công ty TNHH Một Thành viên Dệt kim Đông Xuân
 .:.  Công ty TNHH Một Thành viên Tổng Công ty 28
 .:.  Công ty TNHH May Phú Long
 .:.  Công ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương
 .:.  Công ty TNHH Phú Qúy
 .:.  Công ty TNHH TAV
 .:.  Tổng Công ty Đức Giang - Công ty Cổ phần
 .:.  Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ
 .:.  Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến
 .:.  Tổng Công ty May 10 - Công ty Cổ phần
 .:.  Tổng công ty May 10 - CTCP
 .:.  Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần

 - Trở về -

 

Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 844 - 22202222     Fax: 844 - 22202525

All rights reserved